AZ INNOGY MAGYARORSZÁGRÓL
EN / HU

Jogi nyilatkozat, adatvédelem

Jogi nyilatkozat, adatvédelem

Általános felhasználási feltételek

A weboldalain megjelenített információkat az innogy Hungária Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. Az innogy Hungária Kft. törekszik a weboldalain és az azokról elérhető linkeken, hiperhivatkozásokon található adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására, ugyanakkor semmilyen szavatosságot nem vállal azok pontossága, érvényessége vagy teljessége tekintetében. Az innogy Hungária Kft. fenntartja továbbá a jogot a weboldalai tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására, kiegészítésére vagy törlésére.

The innogy Hungária Kft. consents that visitors to its website download the contents thereof for personal use, but it is not permitted to change, reproduce or use for any business purpose such content. Without the prior written consent of the innogy Hungária Kft. it is strictly prohibited to create any internet link to its website. Even in the event of consent to create such link, it is prohibited to integrate any content element of its website in another website.

Az innogy Hungária Kft. hozzájárul ahhoz, hogy a weboldalai látogatója azok tartalmát kizárólag személyes célra letöltse, de a tartalom módosítása, reprodukálása vagy bármilyen üzleti célra történő felhasználása nem megengedett. Az innogy Hungária Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a weboldalhoz bármilyen internetes kapcsolódást (linket, hivatkozást) létrehozni. A kapcsolódás létrehozásához adott hozzájárulás esetében is tilos a weboldalak bármely tartalmi elemének beépítése más honlapba.

Az innogy Hungária Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a weboldaluk megtekintéséből vagy elérhetetlenségéből, vagy az ott található információk felhasználásából eredő esetleges károkért és sérülésekért. A weboldalakon elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. innogy Hungária Kft. semmilyen esetben nem felelős semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más, használatkiesésből, adatvesztésből, vagy elmaradt haszonból eredő szerződéses, gondatlan vagy egyéb szerződésen kívüli károkozásért, amely a weboldalukról elérhető dokumentumok, szolgáltatások vagy információk használatából illetve teljesítéséből ered, vagy azzal összefüggésbe hozható.

Szerzői jogok és védjegyek

Az innogy Hungária Kft. weboldalain szereplő nevek, képek, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalak tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag az innogy Hungária Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Az innogy Hungária Kft. weboldalain szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek, szlogenek védjegyoltalom alatt állnak, és az innogy Hungária Kft. tulajdonát képezik, azok letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag az innogy Hungária Kft. írásbeli hozzájárulásával történhet.

A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén az innogy Hungária Kft. a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.

Adatvédelem

Az innogy Hungária Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a weboldalaikon az Online ügyfélszolgálatot igénybevevő Ügyfeleinek adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartva kezelik.

Sütik (cookie-k) a honlapon

Az innogy Hungária Kft. mint ezen honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. (Amennyiben a sütikről részletesebben kíván tájékozódni, úgy az alábbi címen érhető el bővebb információ:www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie)

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, ill. letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A törléssel az adatkezelés a jövőre nézve megszűnik. A múltbéli adatok törlését a felhasználó az adatkezelőtől kérheti.